Date despre asociație

Surâsul Albastru este o asociație nonguvernamentală, cu personalitate juridică română, înființată în 2012. Asociația Surâsul Albastru este însoțitorul copiilor care se confruntă cu o tulburare din spectrul autist, în lunga încercare de a reclădi, din piese mici, un univers comun, din care noi toți facem parte. Asociația Surâsul Albastru realizează terapie cu copiii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani.

Surâsul Albastru are 7 ani experiență în oferirea de servicii de terapie sociale pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani, 36 000 de ore de terapie efectuate în cadrul centrului și peste 300 de beneficiari ce au avut rezultate extraordinare de-a lungul timpului.

MISIUNE

Implementarea celor mai moderne și eficiente modalităţi de îngrijire, educaţie, orientare și formare a persoanelor cu autism, pentru valorificarea şi dezvoltarea maximă a potenţialului lor,  în vederea integrării acestora în comunitate și a unei vieţi independente. De asemenea, Asociația își propune soluționarea problemelor care țin de conștientizare, informarea corectă și schimbări legislative în susținerea drepturilor persoanelor cu autism.

VIZIUNE

Schimbarea percepției la nivel de societate a ideei de autism asociată unei persoane condamnată pe viață, în autism – persoana specială cu posibilitatea de integrare și autonomie, care poate aduce contribuții comunității în care trăiește. Asociația Surâsul Albastru își dorește să creeze un cadru complex pentru persoanele cu afecțiuni din spectrul autismului, în ceea ce privește terapia și mediul de viață. Multitudinea de oportunități pentru persoanele cu autism reprezinta prioritatea principală a Surâsului Albastru.

Împreună schimbăm percepția la nivel de societate în ceea ce privește spectrul autist, îndeplinim visele acestor persoane, de a fi independente și dezvoltăm un cadru complex pentru persoanele care au atâta nevoie de terapie. Ne dorim ca în viitor, fiecare persoană ce are tulburări din spectrul autist și întârzieri în dezvoltare să poată beneficia de terapie atât comportamentală, cât și ocupațională.

Surâsul Albastru este o organizație nonguvernamentală înregistrată la Registrul Asociațiilor si Fundațiilor și este prestator de servicii de terapie sociale licențiată de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Meniu